Kuşlar - Ötücüler - Karabaşlı Ötleğen
Yaz göçmeni tipik bir maki ötleğenidir. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki maki alanlarda yaygındır. Genelde sık bitki örtüsünün içinde saklanır, nadiren görünür. Çalılık eğimli ve taşlık arazilerde ürer. Sıklıkla makiliklerde dolaşır. Giritte 1500m. yüksekliğe kadar bulunmasına rağmen genelde az rakımlı ve ılıman zonda daha sıktır. kaynak:www.trakus.org