Kuşlar - Ötücüler - Küçük Akgerdanlı Ötleğen
Açık ve ekili alanlarda yuva yapmağa elverişli çalılıkların ve ağaçların olduğu bölgelerde yaşarlar. Orman kenarları, parklar ve bahçeler de bu türün rastlanabileceği mekanlardır. Kaynak:www.trakus.org