Kuşlar - Ötücüler - Çaprazgaga
Gaga şeklinden de anlaşılabileceği gibi Çapraz gagalar çam, karaçam, ladin ve köknar gibi ağaçların kozalaklarından beslenme konusunda uzmandırlar. Başka değişik tohumları ve kın kanatlılar dahil olmak üzere çeşitli böcekleri de yerler.Kozalak tohumlarıyla beslendiği için kozalakları kırıp açabilmek üzere evrimleşmiş gagası özellikle ladin kozalaklarının hastasıdır.Besin türleri arasında iğne yapraklı ağaçların salgıladakları sakızların da hatırı sayılır bir yer tuttuğu gözlemlenmiştir. Çapraz olan gagasının oluşturduğu dezavantajı uzun olmakla birlikte uzatabildiği dilini kullanarak giderir.