Kuşlar - Ötücüler - Büyük Kamışçın
Yaşama ortamı sulak alanlardaki, goller ve akarsuların etrafındaki sazlık ve kamışlıklardır. Örümcekler, çeşitli bocekler ve tırtıllar esas besin kaynaklarıdır. Sonbaharda yemişlerle de beslenirler.Yaşam alanının su kenarları ağırlıklı olmasından dolayı kurbağa yavruları,sucul böceklerle de beslenir. Kaynak:www.trakus.org