Kuşlar - Ötücüler - Ak mukallit
Türkiyede en bol bulunan ve yaygın ötleğendir. Ötüşü bazı yörelerde Kaynana dırdırına benzetilir o yüzden bazı yerlerde Kaynana kuşu olarak bilinir. Kaynak:www.trakus.org