Kuşlar - Ötücüler - İspinoz
Yazın ormanlardaki, kışın açık arazilerdeki en yaygın ve en bol ispinozdur. Çeşitli ormanlar, korular ve fundalıklarda barınır ve ürer. Kaynak:www.trakus.org