Kuşlar - Ötücüler - Küçük İskete
Küçük iskete ufak, kısa gagalı ve Avrupa’da bulunan en küçük ispinozdur.Yarı açık,alçak boylu vegetasyonlu alanların böldüğü,gevşek ağaç ve çalı gruplarının bulunduğu alanlarda ürer.Sakanın aksine insanların oluşturduğu kültür arazilerine ihtiyacı vardır.Tohumlar, yabani ot tohumları, huş ve kızılağaç taneleri, diken tohumları ve tomurcuklar başlıca besin kaynaklarıdır. Üreme döneminde sineklerle de beslenirler. Kaynak:www.trakus.org