Kuşlar - Ötücüler - Uzun uyruklu baştankara
Altında zengin bitki örtüsü olan ve karışık yaprak döken ormanlarda, bu vasıfta parklarda ve büyük bahçelerde görülürler.Böcekler, larvalar, örümeklerle beslenirler.