Kuşlar - Ötücüler - Kıbrıs Ötleğeni

Temel olarak makilerde yaşarlar.
Sık bitki örtüsüne sahip kayalık yamaçlar ve tepelere ek olarak kışın akasya vadilerinde de bulunurlar.