Kuşlar - KARGAGİLLER,KUZGUNGİLLER
Ekin Kargası
Gri Leş Kargası
Kuzgun
Küçük Karga
Saksağan